Przepraszamy, serwis w trakcie modernizacji

Aktualności

INFORMACJE O NOWYCH FORMULARZACH VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu informuje, że Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 250 poz. 1681) zostały wprowadzone nowe formularze dla
potrzeb VAT:

VAT-7(12) – obowiązuje do rozliczeń począwszy od miesiąca stycznia 2011r.
VAT-7K(6) – obowiązuje do rozliczeń począwszy od I kwartału 2011r.
VAT-7D(3) – obowiązuje do rozliczeń począwszy od I kwartału 2011r.
VAT-8(4) – obowiązuje do rozliczeń począwszy od miesiąca stycznia 2011r.
VAT-9M(2) – obowiązuje do rozliczeń począwszy od miesiąca stycznia 2011r.

Ponadto informuje się uprzejmie, że powyższym rozporządzeniem umożliwiono również stosowanie dotychczasowych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 222 poz. 1763) nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy pierwszego półrocza.

Nowe formularze VAT są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.mofnet.gov.pl zakładka PODATKI / FORMULARZE PODATKOWE / VAT

_______________________________________

Komunikat Ministerstwa Finansów!

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.

Uwaga:
Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.

_______________________________________

06.10.2010
Limity podatkowe na rok 2011 <więcej>
_______________________________________

01.10.2010
AKTUALIZACJA KODÓW PKD <więcej>
_______________________________________

31.08.2010
Kasy rejestrujące w 2011 roku <więcej>
_______________________________________

Informacja dla podatników ubiegających się o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.  

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.e-deklaracje.gov.pl umieszczona jest lista dla wnioskodawców z punktami kontaktowymi w państwach członkowskich zwrotu w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej.
_______________________________________

Urząd Skarbowy w Rawiczu informuje, że przedsiębiorcy aktualizują dane rejestracyjne przeznaczone wyłącznie dla organu podatkowego (w tym numer rachunku bankowego, zmianę dowodu osobistego, zmianę biura rachunkowego, zmianę miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej) na formularzu EDG-1, który składają właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.
_______________________________________

Urząd Skarbowy w Rawiczu informuje, że z dniem 1 lutego 2010r. następuje zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu egzekucyjnych zajęć wierzytelności tutejszego Urzędu:

Urząd Skarbowy
Samodzielny Referat ds. Egzekucji
63-900 Rawicz, ul. Staszica 4
NBP o/Poznań
13-1010-1469-0022-7713-9120-0000

_______________________________________

23.07.2010
Termin składania informacji podsumowujących VAT-UE <więcej>
_______________________________________

30.06.2010
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania <więcej>
_______________________________________

29.06.2010
Przedłużenie terminu stosowania dotychczasowych wzorów deklaracji VAT
<więcej>
_______________________________________

26.01.2010
Obowiązki płatnika wobec nierezydentów <więcej>
_______________________________________

26.01.2010
METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ (Dochody z Wielkiej Brytanii)
<więcej>
_______________________________________

26.01.2010
METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ (Dochody z Niemiec) <więcej>
_______________________________________

26.01.2010
METODA PROPORCJONALNEGO ODLICZENIA (Dochody z Holandii) <więcej>
_______________________________________

26.01.2010
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą <więcej>
_______________________________________

29.12.2009
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług od 01.01.2010 r. <więcej>
_______________________________________

29.12.2009
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2010r. <więcej>
_______________________________________

29.12.2009
Ważne dla tych na etacie <więcej>
_______________________________________

29.12.2009
Ważne terminy 2010r. <więcej>
_______________________________________

29.12.2009
Zmiany dotyczące rozliczenia za 2009 rok.

Ulga prorodzinna <więcej>

Odliczenie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego <więcej>
_______________________________________

07.10.2009
LIMITY PODATKOWE NA 2010 ROK <więcej> _______________________________________

02.07.2009
Informacja na temat obowiązków podatkowych w zakresie VAT w przypadku sprzedaży towarów na terenie Słowacji <więcej>
_______________________________________

 

 

PolecamyMerytoryczna obsługa serwisu: Michał Kałka michal.kalka@wp.mofnet.gov.pl (tel. 065 546 61 81)

(C) US Rawicz 2005